GPS GPS

Heren van Kuinre

Interactive Gaming

De geschiedenis verhaalt over de Heren van Kuinre. Behendige piraten op de Zuiderzee en niets ontziende roofridders op het Friese platteland. De laat-Middeleeuwse burchtkasteleins profiteerden van hun strategische plekje en het woelige politieke klimaat en groeiden zo uit tot onafhankelijke, haast mythische figuren. Hoog en droog op hun familieburcht in het noorden van het gebied wat nu Noordoostpolder is.

Door eigengereidheid en machtswellust werden ze groot. Maar het deed hen een handvol generaties later de das om. Niemand tolereerde hun gedrag meer of hield hen de hand boven het hoofd. Om hun rijkdom te beschermen verborgen de Heren van Kuinre hun schatten langs de kust van de Zuiderzee...

Recentelijk zijn er nieuwe sporen van de Heren gevonden. Nieuwe aanwijzingen naar één van de belangrijkste bergplekken. Deze vondst kan van grote archeologische betekenis zijn en moet absoluut gevonden worden.

Gewapend met GPS en de nieuwste schatzoek-technologie willen wij jullie er graag op uitsturen om deze bergplek te vinden. Onderweg komt u vast en zeker lastige raadsels en puzzels tegen, die opgelost moeten worden om de tocht te kunnen vervolgen. De Heren geven hun schatten niet zo maar prijs!

Jump Outdoor is
onderdeel van:
  De Strandhoeve
  
Jump Outdoor is
aangesloten bij:
  Vebon   Recron